Naše novosti
“Ni manje, ni više nego ravnopravno”

Udruga S.O.S. telefon organizator je okruglog stola „Primjena Nacionalne politike ravnopravnosti spolova i Zakona o ravnopravnosti spolova“ koji se održao 09.studenog, 2006. u zgradi Županije. Između ostalih uzvanika/ca gostovale su Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač – Koritnik, i Predsjednica Saborskog odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol.

Održan seminar za žene iz političkih stranaka

U subotu 04.11. u Orahovici je održan cjelodnevni seminar za žene iz političkih stranaka. Seminar je u sklopu projekta “Ni manje ni više, nego ravnopravno” pod pokroviteljstvom Vladinog ureda za ravnopravnost spolova, a prisustvovale su mu žene SDP-a, HDZ-a, HSS-a i HNS-liberlani demokrati.

Održan okrugli stol o trgovanju ljudima

Dana 26.10. 2006. održan je okrugli stol na temu „Uloga institucija i NVO-a u prevenciji i sprečavanju trgovanja ljudima u RH“. Okrugli stol je u sklopu projekta Edukacija djece i senzibilizacija građana o problemu trgovine ljudima kojeg financira Vladin Ured za ljudska prava, a provodi udruga S.O.S. telefon-poziv u pomoć iz Virovitice.

Radionice o traffickingu i u Slatini

Od 2003. godine educirani stručnjaci naše udruge započeli su provoditi radionice «Trafficking» sa učenicima srednjih, ali i osnovnih, škola. Ukupno je odrađeno 48 radionica, odnosno 1106 učenika je odslušalo radionice. Nakon odrađenih radionica u svim srednjim školama grada Virovitice, te OŠ I.B.Mažuranić, stručnjaci udruge trenutno provode 11 radionica u Srednjoj školi Marko Marulić koje bi trabalo odslušati oko 300 učenika.

Žrtva ste ili svjedok kaznenog djela, obratite nam se za podršku. . . 8h-16h033/721-500