Tražite posao? Dobrodošli u klub!

Projekt „Tražite posao? Dobrodošli u klub!“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje,  suradnja u partnerstvu s gradom Viroviticom i općinama Pitomača i Špišić Bukovica.

Projekt je započeo s provedbom 26.03.2019. i provodit će se do 25.03.2021.

Vrijednost projekta je 560.798,16 kn a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je jačanje osobnih kompetencija mladih nezaposlenih osoba, tražitelja posla s područja grada Virovitice i općina Špišić Bukovice i Pitomače

Glavne aktivnosti:

 • Edukacije za mlade nezaposlene osobe s područja grada Virovitice i općina Pitomače i Špišić Bukovice
 • Job clubovi
 • Prezentacije HZZ-a o mogućnostima zapošljavanja mladih
 • Susreti mladih s uspješnim lokalnim poduzetnicima
 • Izrada mobilne aplikacije za tražitelje posla

Znanjem do promjena

Znanjem do promjena

Projekt „Znanajem do promjena-za webZnanjem do promjena“ provode udruge S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja kao nositeljica i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ u razdoblju od 29.12.2014. – 28.02.2016.

Vrijednost projekta u iznosu od 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.

Provedbom projekta se utječe na jačanje organizacija civilnog društva za pružanje usluga svojim korisnicima/ama i jačanje i očuvanje ljudskog kapaciteta organizacija, povećavanju vidljivosti OCD-a i prihvaćanju kao relevantnih lokalnih dionika, umrežavanje s javnim sektorom i pružanje pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju.

Svrha projekta je jačanje kapaciteta OCD-a i međusektorske suradnje za pružanje socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Koprivničko-križevačke županije.

Glavne aktivnosti:

 • jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga i izrada vodiča pružatelja socijalnih usluga na području VPŽ, PSŽ i KKŽ
 • umrežavanje i povezivanje OCD-a i lokalnih dionika
 • pružanje stručne pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju
 • promotivne aktivnosti

Kontakt osoba za više informacija Jelena Kolesarić, sosvt@email.t-com.hr, 033 721 500.

sos-virovitica-transparentno-web

 

Institucionalna podrška

Udruga S.O.S.-savjetovanje, osnaživanje, suradnja od 01.01.2018. godine korisnica je Institucionalne podrške financirane od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Podrška se dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

65+ (pojavnost nasilja u starijoj dobi)

Nositelj projekta: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Partner na projektu: Filozofski fakultet Osijek

Trajanje projekta: 01.11.2017.-31.10.2018.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Korisnici: starije osobe i njihovi bližnji i poznanici, šira javnost

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Doprinijeti poboljšanju kvalitete života osobama starijima od 65 godina na području Istočne Hrvatske

Specifični ciljevi:

1. Istražiti učestalost nasilja među starijim osobama u Istočnoj Hrvatskoj

2. Osvijestiti javnost o problemu nasilja nad starijim osobama.

Aktivnosti projekta:

 • osmišljavanje anketnog upitnika za istraživanje pojavnosti nasilja nad starijim osobama
 • edukacije za anketare – studente i vanjske suradnike
 • provođenje istraživanja o pojavnosti nasilja nad starijim osobama u 5 županija Istočne Hrvatske
 • analiziranje i obrada anketnih upitnika
 • tiskanje i distribuiranje brošure s rezultatima istraživanja
 • 5 promocija brošure s rezultatima istraživanja

 

I mama i tata mogu…

Nositelj projekta: S.O.S.-savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Trajanje projekta: 01.11.2017.-31.10.2018.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Korisnici: obitelji i roditelji, stručne osobe, šira javnost

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Doprinijeti razvoju pozitivnog roditeljstva kroz promicanje jednake raspodjele kućanskih obveza i roditeljske odgovornosti na području Virovitičko-podravske županije.

Specifični ciljevi:

1. Osvještavanje i poticanje žena i muškaraca kako bi se ravnopravno raspodijelili u odgoju djece i brizi za obitelj

2. Podići razinu svijesti građana Virovitičko-podravske županije o prihvaćanju ravnopravnosti kao jedinog ispravnog načina zajedničkog života i odnosa u društvu kao i odgoja djece te korištenju prava sukladnih Zakonu.

Aktivnosti projekta:

 • profesionalno snimanje i emitiranje radio jinglea
 • umnožavanje i distribuiranje radio jinglea
 • izrada i distribucija promotivnih materijala
 • obilježavanje Dana obitelji
 • organizacija Okruglog stola

Niste same – Program podrške ženama žrtvama nasilja na području Virovitičko-podravske županije

Nositelj programa: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Partner na programu: Centar za socijalnu skrb Virovitica

Trajanje programa: 01.06.2017.-31.05.2020.

Donator: Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku

Korisnici: žrtve nasilja i njihovi bližnji i poznanici, predstavnici institucija, šira javnost

Ciljevi programa:

Opći cilj: Unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga ženama žrtvama nasilja i jačanje međuresorne suradnje, a tako doprinijeti poboljšanju položaja žrtava nasilja.

Specifični ciljevi:

1.Povećati dostupnost socijalnih usluga ženama žrtvama obiteljskog nasilja na području Virovitičko-podravske županije,

2. Unapređenje učinkovitosti rada na prevenciji i suzbijanju obiteljskog nasilja kroz umrežavanje – podizanje svijesti šire javnosti o problemu nasilja nad ženama.

Aktivnosti programa:

 • S.O.S. linija za žene žrtve nasilja svaki radni dan od 12.00 do 20.00 sati
 • direktno savjetovalište za žrtve nasilja u tri segmenta – savjetovalište za pomoć i podršku, stručno psihološko i stručno pravno savjetovalište
 • grupe podrške za žene žrtve nasilja
 • edukacija volonterki za rad na SOS liniji
 • supervizija stručnih suradnica i volonterki
 • sastanci međuresornog tima Virovitičko-podravske županije za suzbijanje nasilja
 • edukacije za jačanje kapaciteta predstavnika institucija koje rade na problematici nasilja u obitelji
 • tisak i distribucija promotivnih materijala (1500 komada letaka, 1000 komada bookmarkera, 1000 kom džepnih kalendara)
 • ciklus radijskih emisija
 • obilježavanje značajnih datuma

 

 

 

S.O.S. linija i savjetovalište za žene žrtve nasilja

S.O.S. linija i savjetovalište za žene žrtve nasilja

Nositelj programa: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Trajanje programa: kontinuirano od 2000. godine.

Donatori: Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica

Korisnici: žene žrtve nasilja, žrtve nasilja i njihovi članovi obitelji, prijatelji i poznanici, šira javnost

Ciljevi programa:

Opći cilj: Smanjiti problem nasilja nad ženama na području Virovitičko-podravske županije.

Specifični ciljevi:

1. Unaprijediti položaj žena žrtava nasilja na području Virovitičko-podravske županije

2. senzibilizirati javnost za problematiku nasilja nad ženama putem javne akcija i ostalih događaja dostupnih za javnost

Aktivnosti programa:

S.O.S. linija za žene žrtva nasilja svaki radni dan od 12-20 sati
direktno savjetovalište za žene žrtve nasilja u tri segmenta – savjetovalište za pomoć i podršku, stručno psihološko i stručno pravno savjetovalište
obilježavanje značajnih datuma vezanih za ostvarivanje prava žena

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

“Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, odnosno od 01.01.2018.  do 31.12.2020.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Svrha programa je omogućiti pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj,  Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i  Međimurskoj županiji.

Popis organizacija civilnog društva:

 1. Ženska soba – Centar za seksualna prava – nositeljica programa
 2. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima(Varaždinska i Međimurska županija)
 3. Centar za građanske inicijative Poreč (Istarska županija)
 4. Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN (Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko – bilogorska županija)
 5. DEŠA– Dubrovnik (Dubrovačka županija)
 6. Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava (Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija)
 7. Informativno pravni centar (Brodsko-posavska županija)
 8. Ženska grupa Karlovac Korak (Karlovačka županija i Ličko-senjska županija)
 9. S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja Virovitica (Virovitičko – podravska županija)
 10. SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje (Krapinsko-zagorska županija)
 11. Udruga ZvoniMir (Šibensko-kninska županija)

                                         

 

                                       

 

Show Buttons
Hide Buttons