65+ (pojavnost nasilja u starijoj dobi)

Nositelj projekta: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Partner na projektu: Filozofski fakultet Osijek

Trajanje projekta: 01.11.2017.-31.10.2018.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Korisnici: starije osobe i njihovi bližnji i poznanici, šira javnost

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Doprinijeti poboljšanju kvalitete života osobama starijima od 65 godina na području Istočne Hrvatske

Specifični ciljevi:

1. Istražiti učestalost nasilja među starijim osobama u Istočnoj Hrvatskoj

2. Osvijestiti javnost o problemu nasilja nad starijim osobama.

Aktivnosti projekta:

  • osmišljavanje anketnog upitnika za istraživanje pojavnosti nasilja nad starijim osobama
  • edukacije za anketare – studente i vanjske suradnike
  • provođenje istraživanja o pojavnosti nasilja nad starijim osobama u 5 županija Istočne Hrvatske
  • analiziranje i obrada anketnih upitnika
  • tiskanje i distribuiranje brošure s rezultatima istraživanja
  • 5 promocija brošure s rezultatima istraživanja

 

Show Buttons
Hide Buttons