Niste same – Program podrške ženama žrtvama nasilja na području Virovitičko-podravske županije

Nositelj programa: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Partner na programu: Centar za socijalnu skrb Virovitica

Trajanje programa: 01.06.2017.-31.05.2020.

Donator: Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku

Korisnici: žrtve nasilja i njihovi bližnji i poznanici, predstavnici institucija, šira javnost

Ciljevi programa:

Opći cilj: Unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga ženama žrtvama nasilja i jačanje međuresorne suradnje, a tako doprinijeti poboljšanju položaja žrtava nasilja.

Specifični ciljevi:

1.Povećati dostupnost socijalnih usluga ženama žrtvama obiteljskog nasilja na području Virovitičko-podravske županije,

2. Unapređenje učinkovitosti rada na prevenciji i suzbijanju obiteljskog nasilja kroz umrežavanje – podizanje svijesti šire javnosti o problemu nasilja nad ženama.

Aktivnosti programa:

  • S.O.S. linija za žene žrtve nasilja svaki radni dan od 12.00 do 20.00 sati
  • direktno savjetovalište za žrtve nasilja u tri segmenta – savjetovalište za pomoć i podršku, stručno psihološko i stručno pravno savjetovalište
  • grupe podrške za žene žrtve nasilja
  • edukacija volonterki za rad na SOS liniji
  • supervizija stručnih suradnica i volonterki
  • sastanci međuresornog tima Virovitičko-podravske županije za suzbijanje nasilja
  • edukacije za jačanje kapaciteta predstavnika institucija koje rade na problematici nasilja u obitelji
  • tisak i distribucija promotivnih materijala (1500 komada letaka, 1000 komada bookmarkera, 1000 kom džepnih kalendara)
  • ciklus radijskih emisija
  • obilježavanje značajnih datuma

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons